martes, 27 de octubre de 2009

Video Forum "Mulleres No Mundo"

Todos os venres ás 19 horas, no Salón de Actos do IES de Foz.
METODOLOXÍA:
1.-Presentación do Vídeo-forum e da súa finalidade
2.-Visionado da película correspondente
3.-Formulación de preguntas que faciliten unha reflexión posterior común.
4.-Abrirase un período de debate sobre as preguntas e as súas respostas posteriores, co obxecto de ir facendo unha análise global dos elementos que compoñen a película (personaxes, trama , música, mensaxe da película, contexto social e cultural...)
TEMPORALIZACIÓN:
O ciclo levarase a cabo durante 5 semanas consecutivas mediante un visionado de película por semana cunha duración aproximada de 2 horas por sesión que comprende:
1.-Presentación da película
2.-Visionado da mesma
3.-Debate e coloquio posterior,

Solicitados Créditos UNED de Libre Configuración

Para poder matricularse mediante el correo electrócnio foz@lugo.uned.es, por teléfono 982.133.699 o bien na UNED-Aula Universitaria de Foz

No hay comentarios:

Publicar un comentario